Muzeum

Sponsorzy

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. W roku 2016 Muzeum otrzymało ponad 70 znaczących grantów oraz dotacji od fundacji, darczyńców indywidualnych, a także organizacji publicznych i prywatnych.


Działalność operacyjną Żydowskiego Muzeum Galicja wspierają: 

Działalność Muzeum nie byłaby też możliwa bez wsparcia pana Macieja Skocza.

W roku 2016 Żydowskie Muzeum Galicja zorganizowało lub było współorganizatorem ponad 30 dużych projektów: wystaw, seminariów oraz programów edukacyjnych, kutluralnych i artystycznych. Projekty te były finansowane lub współfinansowane przez liczne fundacje, organizacje rządowe i osoby prywatne, m.in.:

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje także dzięki hojnemu wsparciu osób prywatnych. Dotacje te przeznaczane są zarówno na działalność bieżącą, jak i na program wystaw czasowych, projekty edukacyjne itp.
W roku 2016 otrzymaliśmy dotacje od wielu przyjaciół Muzeum. Wśród nich są m.in.:

 • E. Adler
 • S. Aleksandrowicz – Pamięci mojego dziadka, Synaja Zygmunta i mojej babci, Heli
 • J. Baumel
 • J. Bussgang
 • A. Finkelstain
 • M. Gorasht
 • M. Greenbaum
 • L. & J. Haber
 • S. Klein
 • E. Langley
 • J. Leek
 • M. Levine
 • Y.G. Mayer
 • S. Rosenberg
 • H. Steinberg
 • M. Traison
 • M. Vogel
 • C. & J. Webber
 • B. Immerman