Muzeum

Sponsorzy

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. W roku 2017 Muzeum otrzymało ponad 70 znaczących grantów oraz dotacji od fundacji, darczyńców indywidualnych, a także organizacji publicznych i prywatnych.


Działalność operacyjną Żydowskiego Muzeum Galicja wspierają: 

Działalność Muzeum nie byłaby też możliwa bez wsparcia pana Macieja Skocza.

W roku 2017 Żydowskie Muzeum Galicja zorganizowało lub było współorganizatorem ponad 30 dużych projektów: wystaw, seminariów oraz programów edukacyjnych, kutluralnych i artystycznych. Projekty te były finansowane lub współfinansowane przez liczne fundacje, organizacje rządowe i osoby prywatne, m.in.:

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje także dzięki hojnemu wsparciu osób prywatnych. Dotacje te przeznaczane są zarówno na działalność bieżącą, jak i na program wystaw czasowych, projekty edukacyjne itp.
W roku 2017 otrzymaliśmy dotacje od wielu przyjaciół Muzeum. Wśród nich są m.in.:

 • Romek Marber
 • Rosenberg Family
 • Helen and Chuck Weiss
 • Sinai Aleksandrowicz
 • CaterinGroup
 • Miriam Greenbaum
 • Lili Haber
 • Fay and Julian Bussgang
 • Mark Levine
 • Michael Traison
 • Eliana Adler
 • Miriam Salholz
 • Mary Lou Wyrobek
 • Goldie Librach