Muzeum

Sponsorzy

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. W roku 2018 Muzeum otrzymało ponad 70 znaczących grantów oraz dotacji od fundacji, darczyńców indywidualnych, a także organizacji publicznych i prywatnych.


Działalność operacyjną Żydowskiego Muzeum Galicja wspierają: 

Działalność Muzeum nie byłaby też możliwa bez wsparcia pana Macieja Skocza.

W roku 2018 Żydowskie Muzeum Galicja zorganizowało lub było współorganizatorem ponad 30 dużych projektów: wystaw, seminariów oraz programów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych. Projekty te były finansowane lub współfinansowane przez liczne fundacje, organizacje rządowe i osoby prywatne, m.in.:

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje także dzięki hojnemu wsparciu osób prywatnych. Dotacje te przeznaczane są zarówno na działalność bieżącą, jak i na program wystaw czasowych, projekty edukacyjne itp.
W roku 2018 otrzymaliśmy dotacje od wielu przyjaciół Muzeum. Wśród nich są m.in.:

 • Joe Erlichster
 • Mona Golabek
 • William Goldstein
 • Joshua Goldstein
 • Lili Haber
 • Michael Koplik
 • Eugenia Langley
 • Sandra Lauterbach & Mr. Alain Rogier
 • Jason Page
 • Rodzina Rosenbergów
 • Lili Thau
 • Michael Traison
 • Państwo Weissowie
 • Mary Lou Wyrobek