Kultura

Wszystkie artykuły
29.06.2019    10:00

SOBOTA, 29.06.2019

10.00 – Dzieci na FKŻ 2019: Mały Abramko; Agnieszka Kaim (PL), Albert Kwiatkowski (PL)

Spektakl dla dzieci
PL
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja

Usłyszymy różne historie z dalekich i całkiem bliskich krajów, a ich bohateram będą raz dzieci, a raz dorośli, którzy często są dziećmi podszyci. Obok tradycyjnych historii o  żydowskich i bliskowschodnich bohaterach poznamy losy małego Abramka, żydowskiego chłopca z Warszawy, który podczas II wojny światowej trafił do miasta Isfahan w dalekim Iranie, aby tam wraz z innymi dziećmi uciekającymi z Polski znaleźć schronienie. Historia małego Abramka powstała, aby wydobyć go z niebytu. Jego i innych przemilczanych bohaterów opowieści tułaczych. 


11.00 – Bezpłatne oprowadzanie po wystawie Chucka Fishmana „Re-Generation. Życie żydowskie w Polsce”

Oprowadzanie
PL
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja

Wystawa unikalnych fotografii wybitnego amerykańskiego fotografa Chucka Fishmana, dokumentujących życie społeczności żydowskiej w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku oraz współcześnie.


12.00 – Bezpłatne oprowadzanie po wystawie Chucka Fishmana „Re-Generation. Życie żydowskie w Polsce”

Oprowadzanie
EN
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja

Wystawa unikalnych fotografii wybitnego amerykańskiego fotografa Chucka Fishmana, dokumentujących życie społeczności żydowskiej w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku oraz współcześnie.


12.30 – Konteksty i narracje. Edukacja o żydowskiej przeszłości a edukacja dla tolerancji; Maciej Zabierowski (PL), Eliza Gaust (PL), Anna Wencel (PL), Larysa Michalska (PL)

Dyskusja
PL
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja, Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Łódzkie Centrum Dialogu i oświęcimskie Centrum Żydowskie to wyjątkowe instytucje o bogatym programie edukacyjnym i kulturalnym. Silnie zakorzenione w żydowskiej historii swoich miast, w swoich działaniach wychodzą poza uczenie o historii Żydów i Holokauście, zmierzając w kierunku edukacji na rzecz tolerancji i różnorodności oraz przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji. W jakich okolicznościach powstały? Jak funkcjonują w przestrzeni swoich miast? Kto je odwiedza? Jakie problemy napotykają w swojej działalności?


13.00 – Oprowadzanie po wystawie stałej Żydowskiego Muzeum Galicja „Śladami pamięci”

Oprowadzanie
EN
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja

Stała wystawa Żydowskiego Muzeum Galicja „Śladami Pamięci” (zaktualizowana w 2016 r.) to różnorodność tematów, motywów, wątków związanych z polsko-żydowską historią i dziedzictwem. To także wiele punktów widzenia i niemal nieskończone możliwości interpretacji. Zapraszamy do zagłębienia się w koncepcję tej wystawy, do powolnego i uważnego odkrywania „Śladów Pamięci” oraz do dyskusji na ważne, a czasem bardzo trudne tematy.


13.30 – Konteksty i narracje. O lokalnych muzeach żydowskich; Aleksandra Namysło (PL), Rafał Kowalski (PL), Anna Wencel (PL) , Larysa Michalska (PL)

Dyskusja
PL
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich mieści się w odrestaurowanym domu przedpogrzebowym przy cmentarzu żydowskim w Gliwicach, a Muzeum Żydów Mazowieckich w płockiej synagodze. Ich przestrzenie są ściśle związane z dziedzictwem tamtejszych Żydów. Narracje są jednak różne ze względu na odmienności historyczne, społeczne i kulturowe Śląska i Mazowsza. W jaki sposób muzea te tworzą opowieść o przeszłości? Jakie prezentują wystawy? Na co zwracają uwagę w działalności edukacyjnej? Jak są odbierane przez mieszkańców miast i regionów, w których się znajdują?


13.30 – Z inspiracji kulturą żydowską – Tuwim

Wernisaż wystawy
Język: PL
Wstęp wolny
Organizator: Żydowskie Muzeum Galicja, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Wystawa jest efektem VII edycji konkursu plastycznego „Z inspiracji kulturą żydowską”, organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Tematem tegorocznej edycji konkursu są teksty Juliana Tuwima, wybitnego polskiego poety żydowskiego pochodzenia, a zadaniem uczestników przełożenie ich na wizualny język komiksu. Na wystawie zaprezentowane zostaną najlepsze ze zgłoszonych na konkurs prac.


14.30 – Judaizm, Syjonizm, Holokaust a izraelska tożsamość narodowa; Joanna Dyduch (PL), Agnieszka Bryc (PL), Artur Skorek (PL), Philip Earl Steele (US/PL), prowadzenie Ewa Węgrzyn (PL)

Dyskusja
PL
Wstęp wolny
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. T. Herzla i O. Thona

W imieniu Żydowskiego Muzeum Galicja oraz Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. T. Herzla i O. Thona (Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński) serdecznie zapraszamy na debatę poświęconą izraelskiej tożsamości narodowej. Podczas spotkania paneliści omówią jaki wpływ na kształtowanie się tożsamości w Izraelu ma religia, syjonizm a także Holokaust. Poruszą również zagadnienia związane ze stosunkami polsko-izraelskimi.

Uczestnicy:

  • Dr hab. Joanna Dyduch (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)
  • Dr Agnieszka Bryc (Instytut Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • Dr Artur Skorek (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)
  • Philip Earl Steele (badacz syjonizmu chrześcijańskiego, autor pomysłu o „pivot” w stosunkach polsko-izraelskich)

Prowadzenie: Dr Ewa Węgrzyn (Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński)


14.30 – Edelman; Joanna Podolska (PL)

Prezentacja/Wykład
PL
Wstęp wolny
Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

O Marku Edelmanie, lekarzu i społeczniku, bohaterze powstania w getcie warszawskim i działaczu opozycji demokratycznej oraz poświęconej mu powieści graficznej pt. „Edelman” opowie Joanna Podolska, dyrektorka Centrum im. Marka Edelmana w Łodzi. Publikacja, która towarzyszy obchodom Roku Marka Edelmana, ukazuje niezwykłą biografię Polaka, Żyda, lekarza, powstańca, opozycjonisty, człowieka, który zawsze starał się przeciwstawiać złu i stawać po stronie słabszych. W roku 2019 przypada setna rocznica urodzin i dziesiąta rocznica śmierci Marka Edelmana.