Aktualności

Wszystkie artykuły
15.06.2019    18:00

Seminaria „Kontekst nauczania o Holokauście” 2019

Rozpoczynamy nabór na seminaria dla nauczycieli „Kontekst nauczania o Holokauście”. Seminarium podstawowe (I stopień) odbędzie się w dniach 29 lipca–3 sierpnia 2019, a seminarium na poziomie zaawansowanym (II stopień) w dniach 3-6 sierpnia 2019.

Program seminarium podstawowego obejmuje zagadnienia judaizmu, historii Żydów w Polsce od średniowiecza do współczesności, antysemityzmu i Holokaustu, a także współczesne problemy związane z mową nienawiści i propagandą medialną. Podczas seminarium na poziomie zaawansowanym skoncentrujemy się na następstwach Holokaustu, społecznościach żydowskich i dziedzictwie żydowskim w powojennej Polsce, kwestiach pamięci, narracjach o Zagładzie oraz na współczesnym znaczeniu edukacji o Holokauście. Zajęcia na obu poziomach seminarium będą zróżnicowane – zaplanowaliśmy wykłady, warsztaty, spotkania, zwiedzanie, prezentacje i dyskusje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2019, wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez formularze online:

Seminarium I stopnia: https://forms.gle/paqTbbrj292BzTav6
Seminarium II stopnia: https://forms.gle/F9vxv1pYPjGyotRc6

Liczba miejsc na oba seminaria jest ograniczona (po 24 miejsca), wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zapisaniem się na dane seminarium. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane nie później niż 30 czerwca 2019.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg w pokojach dwuosobowych oraz pełne wyżywienie.
Koszty dojazdu do i z Krakowa uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Wszelkie pytania odnośnie seminarium „Kontekst nauczania o Holokauście” prosimy kierować do pracowników Działu Edukacji:

telefon: 12 421 68 42
adres e-mail: zapisy@galiciajewishmuseum.org