Aktualności

Wszystkie artykuły
07.05.2017    16:00

„Schizofrenia Tschicholda, czyli jaka jest przyszłość warsztatów?"

Wykład studentów edytorstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcony refleksji dotyczącej formy warsztatów, roli nauczyciela projektowania, a także relacji między „mistrzem” a „uczniem”.

Wykład w ramach Konferencji „Etka”, organizowanej przez Koło Naukowe Edytorów UJ.

Wstęp wolny
W języku polskim