Wystawy

Wszystkie artykuły
2016

Punkt zbieżny. Przejawy żydowskiej przeszłości we współczesnej Polsce

Wystawa jest rezultatem twórczej współpracy mieszkającego w Berlinie amerykańskiego artysty Solimana Lawrence’a oraz antropolożki Eriki Lehrer z Uniwersytetu Concordia w Montrealu. Posługując się odmiennymi od siebie środkami wyrazu – obrazem i słowem – Lawrence i Lehrer wchodzą ze sobą w dialog, poszukując  odpowiedzi na pytania: w jaki sposób przeszłość „zamieszkuje” teraźniejszość,  a także w jaki sposób pewne schematy wizualne i narracyjne, którymi się posługujemy,  mogą determinować nasz stosunek do historii.

Erica Lehrer jest antropolożką kultury i kuratorką, specjalizującą się w kulturze żydowskiej po Holokauście. Jest adiunktem na Wydziale Historii i Socjologii/Antropologii na Uniwersytecie Concordia w Montrealu. Dr Erica Lehrer posiada tytuł nadawany pracownikom naukowym przez Canada Research Chairs Program, w dziedzinie etnografii, pamięci w sytuacji pokonfliktowej oraz muzeologii; jest dyrektorką ośrodka badawczego CEREV (the Centre for Ethnographic Research and Exhibition in the aftermath of Violence). Jej etnograficzna monografia "Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places" (Indiana 2013) znalazła się w finale konkursu American Jewish Book Awards oraz  Association for Jewish Studies Jordan Schnitzer Book Award.

Soliman Lawrence jest amerykańskim fotografem mieszkającym w Berlinie. W ostatnich latach pracował nad serią fotografii dokumentujących odnowę kultury żydowskiej w Polsce. Jego twórczość skupia się na paradoksie tego odrodzenia: dziesiątki lat po Holokauście żydowska tradycja w Polsce znowu kwitnie, pomimo że zostało tutaj tak niewielu Żydów.