Kultura

Wszystkie artykuły
2018

Przestrzeń Obrazu: Lokalnie

Przedmiotem projektu jest realizacja w w woj. mazowieckim i świętokrzyskim objazdowego przeglądu filmów o tematyce żydowskiej "Przestrzeń Obrazu: Lokalnie".

Ideą przyświecajacą Wnioskodawcy jest zwiększenie poziomu uczestnictwa w kulturze i możliwość zaprezentowania mazowieckiej i świętokrzyskiej publiczności ważnych współczesnych filmów, podejmujących tematykę dziedzictwa żydowskiego, skomplikowanych relacji polsko-żydowskich.

Projekcje filmowe odbędą się w wybranych 4 miejscowościach. Są to: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce i Płońsk. W miejscach tych zostanie zorganizowanych 12 pokazów filmowych.
Wszystkie wydarzenia w projekcie będą bezpłatne.

 

Pokazy filmów:

Ostrowiec Świętokrzyski
Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki, ul. H. Sienkiewicza 70/28, Ostrowiec Świętokrzyski

15.09.2018, godz. 18:00 - „Menasze”
15.09.2018, godz. 20:00 - „Moos”
16.09.2018, godz. 18:00 - „Droga Aszera”
16.09.2018, godz. 20:00 - „Foxtrot”

Kielce
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego – Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7, Kielce

18.09.2018, godz. 17:00 - „Foxtrot”
20.09.2018, godz. 17:00 - „Droga Aszera”
25.09.2018, godz. 17:00 - „Moos”
27.09.2018, godz. 17:00 - „Wędrowcy”

Płońsk
Kino Kalejdoskop & Bistro Karma Kultury, Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, Płońsk

5.10.2018, godz. 20:00 - „Moos”
12.10.2018, godz. 20:00 - „Droga Aszera”
19.10.2018, godz. 20:00 - „Foxtrot”
26.10.2018, godz. 20:00 - „Menasze”

Starachowice
Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, Starachowice

26.10.2018, godz. 18:00 - „Droga Aszera”
27.10.2018, godz. 18:00 - „Foxtrot”
28.10.2018, godz. 18:00 - „Moos”

Materiały do pobrania