Edukacja

Wszystkie artykuły
2018

Polsko-izraelska wymiana młodzieży Kraków-Jawne 2019

Broszura przygotowana przez uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie oraz Ginsburg HaOren w Jawne w czasie wymiany „Różnorodność i dialog. Kraków - Jawne 2018” współorganizowanej przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dotyczy ona przede wszystkim siły jaką odgrywa dialog międzynarodowy i międzykulturowy oraz jak negatywnym zjawiskiem są uprzedzenia i stereotypy.

Materiały do pobrania