Wystawy

Wszystkie artykuły
2019

„Panoptikon”. Karolina Zielazek-Szeska

Wernisaż wystawy: 5 września 2019, godz. 18:00
Galeria im. Fundacji Mirisch & Lebenheim
Wystawa pracy nagrodzonej w pierwszym Konkursie o Nagrodę im. Chrisa Schwarza „Drzwi”.

W 2018 roku Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zainaugurowało Konkurs o Nagrodę im. Chrisa Schwarza – założyciela i pierwszego dyrektora muzeum. Celem Konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej, a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi. Tematem Konkursu, zaproponowanym przez brytyjskiego dziennikarza Christiana Daviesa, były drzwi z wizjerem – wieloznaczny symbol skomplikowanej, naznaczonej wojną i Zagładą polsko-żydowskiej historii. 5 września 2019 r. o godz. 18:00 w Żydowskim Muzeum Galicja odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej. Zaprezentowano zwycięską pracę Karoliny Zielazek-Szeskiej, twórczo rozwijającą metaforę drzwi, nawiązującą do Benthamowskiego panoptikonu.