Aktualności

Wszystkie artykuły
30.01.2018    17:00

Oświadczenie dyrektora

Żydowskie Muzeum Galicja we wszystkich swoich programach edukacyjnych i kulturalnych przykłada ogromną wagę do promowania pozytywnych aspektów polsko-żydowskiej historii i zwalczania wzajemnych stereotypów. Kwestia błędnego sformułowania o „polskich obozach koncentracyjnych” czy „polskich obozach zagłady” była przedmiotem szeroko zakrojonych działań zarówno ze strony instytucji państwowych, placówek dyplomatycznych, muzeów, organizacji pozarządowych, naukowców, dziennikarzy. Działania te, szczególnie w kontekście pozytywnych zmian, które miały
miejsce na przestrzeni ostatnich lat: rozwoju badań naukowych, zainteresowania kulturą i historią polskich Żydów i wreszcie odrodzenia się żydowskiego życia, przynosiły rezultaty i pozwalały na stopniowe wyzwalanie się z symbolicznego cienia Zagłady.

Niestety, nowelizacja Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w jej brzmieniu z dnia 26 stycznia 2018 może nie przysłużyć się temu procesowi. Odgórne i nieprecyzyjne ograniczenia w dyskusji o często trudnej przeszłości nie rozwiążą problemu, mogą natomiast wzmocnić coraz bardziej widoczny trend relatywizacji i zakłamywania historii.

Liczę, że w toku prac legislacyjnych ustawa zostanie doprecyzowana tak by nie było wątpliwości, iż główną intencją Ustawodawcy jest zapobieganie przed używaniem nieprawdziwych sformułowań dotyczących historii nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, a nie próba kontrolowania działań edukacyjnych i publicystycznych, a także współczesnych badań naukowych dotyczących historii XX wieku, a w szczególności Zagłady Żydów.

Zamiast wprowadzania penalizacji wypowiedzi – wspierajmy i poszerzajmy edukację o historii Polski i narodu polskiego, którego częścią byli i są przecież obywatele różnych wyznań. Uczmy o II wojnie światowej, o Holokauście i wszystkich zagrożeniach związanych z nacjonalizmem i totalitaryzmem. Tylko wtedy łatwiej będzie zapobiec wypaczaniu historii, z której rodzą się nienawiść i ksenofobia.

Jakub Nowakowski
Dyrektor
Żydowskie Muzeum Galicja