Aktualności

Wszystkie artykuły
21.02.2019    18:00

Ostatni rozdział? Spojrzenie na projekty fotograficzne poświęcone Żydom w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 70. i 80. XX wieku

W latach 70. i 80. XX wieku przynajmniej kilku fotografów realizuje usytuowane na pograniczu sztuki, reportażu i wizualnej antropologii projekty poświęcone środkowo- i wschodnioeuropejskim Żydom. Wspólnym mianownikiem wielu z nich jest przeświadczenie o kolejnym końcu żydowskiej historii. Do najważniejszych należą projekty Laurence’a Salzmanna i Chucka Fishmana. Salzmann fotografuje w rumuńskim miasteczku Radowce, Fishman – w Polsce. Obaj są amerykańskimi Żydami, którzy decydują się na pracę po gorszej stronie żelaznej kurtyny. Właśnie tym dwóm projektom zostanie poświęcona szczególna uwaga, także w kontekście podobnych przedsięwzięć Edwarda Serotty, Tomasza Tomaszewskiego czy znacznie wykraczającego poza ramy terytorialne Europy monumentalnego projektu Frederica Brennera. Celem dociekań będzie ustalenie, czy mimo autorskiego charakteru omawianych przedsięwzięć, mają one jakieś wspólne, socjokulturowe źródła. Uwaga poświęcona zostanie także samym fotografiom i poetyce, w której ukazane jest żydowskie życie kilkadziesiąt lat po Zagładzie.

W języku polskim
Wstęp wolny