Aktualności

Wszystkie artykuły
24.05.2018    10:00

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tzw. RODO) niniejszym informujemy Państwa, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia, że Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail są przetwarzane przez Fundację Galicia Jewish Heritage Institute z siedzibą w Krakowie (31-052), ul. Dajwór 18 w celu informowania o bieżących wydarzeniach związanych z działalnością Fundacji oraz prowadzonego przez nią Żydowskiego Muzeum Galicja. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich. Dane osobowe będą przechowywane aż do czasu rezygnacji subskrybenta z otrzymywania newslettera lub do czasu zaprzestania prowadzenia newslettera przez ww. fundację.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do celów informowania o bieżącej działalności statutowej fundacji osób, które wyraziły chęć otrzymywania takich informacji i udostępniły w tym celu swój adres e-mail.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. rozporządzeniem każda osoba, której dane ww. fundacja przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji w ramach prowadzonego przez ww. fundację newslettera.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute dokłada najwyższych starań, aby wszystkie przetwarzane w ramach jej działalności dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanym udostępnieniem osobom i podmiotom trzecim. W tym celu wdrożono środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo i poufność przetwarzanym danym.