Wystawy

Wszystkie artykuły

Oblicza oporu. Wojenne fotografie Faye Schulman, żydowskiej partyzantki

Wystawa prezentująca fotografie autorstwa Faye Schulman, która w czasie II wojny światowej przez dwa i pół roku walczyła w sowieckiej brygadzie partyzanckiej w lasach przy dawnej granicy polsko-radzieckiej (dzisiejsza Białoruś). Obecnie mieszka w Kanadzie. Ze zbiorów Jewish Partisan Educational Foundation z San Francisco.

Kuratorka: dr Jill Vexler.

Wersja językowa: polska