Kultura

Wszystkie artykuły
2017

Mobilna Przestrzeń Kultury II

Projekt "Mobilna przestrzeń kultury II " to kontynuacja projektu realizowanego w 2015 roku,
poszerzonego o nowe grupy odbiorców dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych oraz seniorów. Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 12 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty) w wybranych 4 miejscowościach (Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w woj. świętokrzyskim i Biecz, Zator w woj. małopolskim).

Główny cel projektu to ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości i rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców woj. małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez podnoszenie świadomości na temat wieloaspektowej kultury żydowskiej. To także próba odejścia od stereotypowego postrzegania judaizmu i kultury żydowskiej jako swoistej „cepelii” i pokazania wieloaspektowości kultury żydowskiej i dziedzictwa kulturowego w różnorodny jeśli chodzi o formę, sposób.

Partnerzy projektu:

  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
  • Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J.Matejki w Zatorze
  • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im Jadna Pazdura w Starachowicach
  • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Kultura Dostępna 2017” 
Termin realizacji projektu: czerwiec–listopad 2017 

Zdjęcia z wydarzenia