Kultura

Wszystkie artykuły
2015

Mobilna Przestrzeń Kultury

SIERPIEŃ–GRUDZIEŃ 2015

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości oraz rozwój ich kompetencji kulturowych poprzez podnoszenie świadomości na temat różnych aspektów kultury żydowskiej. W ramach projektu realizowanego w 7 miejscowościach Małopolski i Podkarpacia, organizowane są warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, wystawy i koncerty.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla odbiorców.
Projekt realizowany w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia z wydarzenia