Wystawy

Wszystkie artykuły
2018

„Materia emocji”. Wystawa prac Sandry E. Lauterbach i Alaina G. Rogiera

Sandra E. Lauterbach i Alain G. Rogier to para amerykańskich artystów dzielących życie i potrzebę tworzenia. Pomimo, że ich sztuka powstaje w zakresie różnych dziedzin artystycznych i jest wynikiem zupełnie odmiennej metody pracy twórczej, ich artystyczne temperamenty są w pewnych swoich przejawach sobie bliskie, a w dziełach widać analogie i punkty styczne.

Alain G. Rogier tworzy ekspresyjne obrazy, rysunki i kolaże. W swojej pracy eksperymentuje z formą i technikami, płynnie poruszając się między abstrakcją gesturalną a przedstawieniami bardziej przedmiotowymi. Jego kompozycje, z gwałtownie kładzionymi, wyrazistymi pociągnięciami pędzla oraz mocnymi zestawieniami kolorystycznymi czerpią swobodnie z szeroko pojętej tradycji malarskiej, szczególnie ze sztuki XX wieku.

Twórczość Sandry E. Lauterbach wiąże tradycyjną technikę szycia ze współczesną sztuką abstrakcyjną. W swoich tkaninach artystka, niczym malarz używający pociągnięć pędzla by zostawiać znaki na płótnie, łączy ze sobą rozmaite kolory, formy i tekstury. Jej dorobek artystyczny, bardzo różnorodny w swojej tematyce i kształcie, sytuując się gdzieś na pograniczu malarstwa, rzeźby i rzemiosła ujawnia bogactwo i właściwie nieograniczone możliwości wykorzystywanego medium.

Istotnym wątkiem w twórczości obojga artystów jest ten związany z ich życiorysami i losami bliskich – Ocalałych z Holokaustu. Tragiczne doświadczenia, z którymi przyszło się mierzyć zarówno rodzicom artystów, jak i pośrednio im samym, znajdują wyraz w ich dziełach – nierzadko pełnych dramatycznego napięcia, wyrażających silne i skomplikowane emocje.

„Materia emocji” to zestaw kompozycji opowiadających wielowarstwową historię o ludzkich losach, wspomnieniach i doświadczeniach, poruszający szczerością i autentycznością przekazu oraz wizualną intensywnością.