Wystawy

Wszystkie artykuły

Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatyna

Wystawa opowiada o różnych aspektach życia barwnej, wielokulturowej społeczności niewielkiego miasteczka. Została ona oparta przede wszystkim na zachowanych przedwojennych zdjęciach, wykonanych przez lokalnego fotografa Ignacego (Jidla) Schmitzlera oraz wspomnieniach mieszkańców i ich rodzin.  

Śniatyn, miasteczko na terenie dzisiejszej Ukrainy, położone na granicy dawnej Galicji Wschodniej i Bukowiny, przed II wojną światową zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości, grup etnicznych i wyznań. Dziś mieszkańcy przedwojennego Śniatyna i ich potomkowie – Polacy, Ukraińcy, Żydzi - są rozsiani po całym świecie, jednak nadal żywe są w ich pamięci obrazy rodzinnego miasteczka.

Wersja językowa: polsko-angielska