Edukacja

Wszystkie artykuły
01.01.2010 - 01.01.2020

Kontekst nauczania o Holokauście - seminaria dla nauczycieli

Od 2010 roku organizujemy seminaria dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i kultury Żydów, antysemityzmu i Holokaustu oraz nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia z innymi pedagogami zajmującymi się tą tematyką. Od 2014 roku organizujemy seminaria podstawowe oraz dla zaawansowanych. Do tej pory we wszystkich edycjach tego szkolenia wzięło udział ponad 320 nauczycieli z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz Azerbejdżanu. Dbając o wysoki poziom merytoryczny, przy organizacji seminariów współpracujemy ściśle z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto gościmy wykładowców innych polskich uczelni oraz ekspertów, edukatorów z muzeów, instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego, upamiętniania i dialogu.

Program realizowany dzięki wsparciu Claims Conference.