Muzeum

Żydowskie muzeum
Galicja

IAN MONTROSE
BOGDAN FRYMORGEN
DR MICHAŁ GALAS
DR EDYTA GAWRON
DR MACIEJ SKOCZ
DAVID TILLES
PROF. JONATHAN WEBBER

DYREKTOR

JAKUB NOWAKOWSKI

WICEDYREKTOR

TOMASZ STRUG

ASYSTENTKA
Monika Stępień