Aktualności

Wszystkie artykuły
2019

Konkurs o Nagrodę im. Chrisa Schwarza – komunikat

22 stycznia odbyły się w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie obrady jury pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza. Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi.

Na konkurs wpłynęło łącznie 61 zgłoszeń, reprezentujących rozmaite dziedziny sztuki, przede wszystkim rzeźbę, malarstwo, instalację, fotografię i wideo.

Jury obradowało w składzie:

Tomasz Strug – przewodniczący jury
Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
Prof. Antony Polonsky
Dr hab. Bogdan Achimescu
Hannele Tilles
Bogdan Frymorgen
Christian Davis

Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń, Jury wybrało 5 projektów finałowych, z których w drugim etapie konkursu zostanie wybrany zwycięski projekt. Nagrodzona praca zostanie zaprezentowana we wrześniu 2019 roku na wystawie w Galerii im. Fundacji Mirisch & Lebenheim w Żydowskim Muzeum Galicja.

Po dodatkowej dyskusji, 22 marca 2019 roku Jurorzy postanowili zaprosić do finału konkursu także Pana Piotra Brożka, którego praca wcześniej została wyróżniona.

Ostateczna lista finalistów konkursu:

- Piotr Brożek
- Osmo Nadir
- Dorota Nieznalska
- Magdalena Tyczka
- Michał Wielopolski
- Karolina Zielazek-Szeska

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim finalistom.