Aktualności

Wszystkie artykuły
14.09.2017    18:00

"Kabała we współczesnej kulturze" – wykład prof. Boaza Hussa

Podczas wykładu omówiony zostanie rozwój współczesnej kabalistyki i chasydyzmu, a także obecność tematyki kabalistycznej we współczesnej kulturze. Przyjrzymy się głównym zagadnieniom Kabały, ich historycznemu rozwojowi, a w końcu zastanowimy się nad źródłami współczesnego odrodzenia Kabały w Izraelu i na świecie. Omówione zostaną także najważniejsze ruchy kabalistyczne i chasydzkie, m.in. The Kabbalah Center, Bnei Baruch, Chabad i ruch skupiony wokół chasydów bracławskich. 

Boaz Huss jest profesorem Myśli Żydowskiej na Uniwersytecie Ben Guriona. Zajmuje się historią Kabały, ezoteryką Zachodu, kulturą New Age'u, a także współczesnymi ruchami religijnymi. Opublikował m.in. Zohar: Reception and Impact (The Littman Library of Jewish Civilization, 2016), a także, wspólnie z Julie Chajes, był redaktorem tomu Theosophical Appropriation: Esotericism, Kabbalah and the Transformation of Traditions (Instytut Bialika, 2016).

Wydarzenie współoraganizowane przez Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W języku angielskim.
Wstęp wolny.