Muzeum

Wszystkie artykuły
2015

Informacja prasowa

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zostało założone w kwietniu 2004 roku przez brytyjskiego fotografa, Chrisa Schwarza. Jest ono unikalną instytucją, powstałą, by upamiętnić ofiary Holokaustu, ukazać różnorodność żydowskiej kultury i złożoność żydowskiej historii, a także brać udział w odrodzeniu życia żydowskiego w Polsce. Poprzez swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą, Muzeum ukazuje historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum stara się także zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości. 

Sercem muzeum jest jego wystawa główna, „Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski". Uzupełnia ją nowa, druga wystawa stała, „Pamięć niedokończona. Żydowskie dziedzictwo i Zagłada w Galicji Wschodniej". Nowa wystawa wpisuje się w dalekosiężny plan Żydowskiego Muzeum Galicja, jakim jest rozszerzenie wnikliwego i odważnego spojrzenia na żydowskie dziedzictwo na całą historyczną Galicję, także jej wschodnią część należącą dziś do Ukrainy.

W ciągu 11 lat istnienia Muzeum stało się jedną z najważniejszych polskich instytucji zajmujących się kulturą żydowską i zyskało uznanie ze strony zarówno lokalnych i ogólnopolskich instytucji, jak i odwiedzających. W 2014 roku użytkownicy portalu Trip Advisor uznali je za jedno z 10 najważniejszych muzeów Polski, a w 2013 roku muzeum zostało uhonorowane nagrodą „Kryształy Soli” w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego" w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Żydowskie Muzeum Galicja jest zarejestrowaną w Polsce organizacją pożytku publicznego (Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute), członkiem Association of European Jewish Museums, Association of Holocaust Organizations oraz International Council of Museums.