Kultura

2017

Drejdl i Hamantasze - żydowskie dziedzictwo kulturowe dla najmłodszych

Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną ofertę zajęć dotyczących wielokulturowości i dziedzictwa regionu w woj. małopolskim, dostępnych dla przedszkoli i klas IIII szkół podstawowych. Uzupełnia ścieżki edukacyjne związane z wiedzą o kulturze regionu, której ważną c zęścią była kultura żydowska, o czym niestety często się zapomina. W ramach zadania przygotowane zostaną i przeprowadzone warsztaty dla przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Małopolsce.

Zobacz
2017

Mobilna Przestrzeń Kultury II

Projekt "Mobilna przestrzeń kultury II " to kontynuacja projektu realizowanego w 2015 roku, poszerzonego o nowe grupy odbiorców dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych oraz seniorów. Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 12 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty) w wybranych 4 miejscowościach (Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w woj. świętokrzyskim i Biecz, Zator w woj. małopolskim).

Zobacz
2017

Przestrzeń obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

W edycji 2017 zaprezentowanych zostanie kilka różnorodnych filmów, podejmujących tematykę dziedzictwa żydowskiego, skomplikowanych relacji polsko-żydowskich, poszukiwania własnej tożsamości, życia społeczności żydowskiej na świecie. Pokazy realizowane będą przy współpracy merytorycznej z Fundacją Kamera Dawida i Warszawskim Festiwalem Filmów o Tematyce Żydowskiej.

Zobacz
2017

Kościuszko - bohater dwóch kontynentów - cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych

Ideą projektu jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa biografii i działalności Tadeusza Kościuszki poprzez cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. W ramach projektu odbędą się spacery śladami miejsc związanych z Tadeuszem Kościuszką oraz wykłady. 

Zobacz