Kultura

2017

Kościuszko - bohater dwóch kontynentów - cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych

Ideą projektu jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa biografii i działalności Tadeusza Kościuszki poprzez cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. W ramach projektu odbędą się spacery śladami miejsc związanych z Tadeuszem Kościuszką oraz wykłady. 

Zobacz
2016

Całoroczna oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na rok 2016

Projekt obejmuje wsparcie całorocznej działalności Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie w latach 2016-2018. W ramach zadania mieszkańcom Krakowa zostanie zaproponowana 3-letnia oferta wydarzeń kulturalnych (łącznie ponad 170 wydarzeń) o zróżnicowanym charakterze.

Zobacz
2016

Na szlaku żydowskiego dziedzictwa

Projekt  realizowany w partnerstwie z  Miejską i Gminną Biblioteką w Bieczu i Żydowskie Muzeum Galicja związany z organizacją wydarzeń odwołując się do bogatych,wielokulturowych tradycji miasta.

Zobacz
2015

Mobilna Przestrzeń Kultury

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości oraz rozwój ich kompetencji kulturowych poprzez podnoszenie świadomości na temat różnych aspektów kultury żydowskiej.

Zobacz