Wystawy

2012

Ryszard Apte - Niepokój

Wystawa oryginalnych rysunków Ryszarda Aptego, młodego krakowskiego twórcy żydowskiego pochodzenia, który zginął w czasie Holokaustu. Cykl zatytułowany „Niepokój”, będący rdzeniem wystawy, powstał najprawdopodobniej w latach 1941-1942.

Zobacz
2012

Po drugiej stronie Tory. Wojenne portrety z Tybingi

Wystawa koncentruje się wokół dwóch nietypowych reliktów II wojny światowej, odkrytych niedawno w prywatnym domu w niemieckim mieście Tybinga.

Zobacz
2012

Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie...

Wystawa najlepszych prac uczniowskich z ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Z inspiracji kulturą żydowską" realizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie od 2004 roku.

Zobacz
2011

Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'va Aleksandrowicza

Portrety wykonane w latach 30. XX wieku przez Ze'eva Aleksandrowicza - na ulicach rodzinnego miasta i w odległej Palestynie.

Zobacz