Wystawy

2016

Węgierskie Lwy Judy w Galicji

Wystawa prezentuje niewielki, ale bardzo ciekawy fragment tej wojennej historii – udział węgierskich żydowskich żołnierzy w walkach na froncie wschodnim - na terenie Galicji oraz kontekst historyczny, społeczny i religijny militarnego zaangażowania węgierskich Żydów, a także ich kontakty z cywilną ludnością żydowską Galicji.

Zobacz
2016

Iris Nesher "W ciemnych pokojach"

Cykl fotografii Iris Nesher, urodzonej we Włoszech, a mieszkającej w Izraelu artystki, eksploruje nieprzeniknioną więź pomiędzy tożsamością a językiem. Nesher zaprosiła przed obiektyw swojego aparatu wybitne izraelskie powieściopisarki, poetki i autorki scenariuszy – kobiety, dla których słowo jest materią ich twórczości.

Zobacz
2016

Lessing przedstawia Lessinga

Zdjęcia Ericha Lessinga, jednego z najwybitniejszych austriackich fotografów, obiegły świat. Do dziś uważa się go za kronikarza powojennej historii świata. Jego legendarne zdjęcie, zrobione w dniu podpisania Austriackiego Traktatu Pokojowego, stało się ikoną nowej, współczesnej Austrii. 

Zobacz
2016

Punkt zbieżny. Przejawy żydowskiej przeszłości we współczesnej Polsce

Zobacz