Wystawy

2019

„Panoptikon”. Karolina Zielazek-Szeska

W 2018 roku Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zainaugurowało Konkurs o Nagrodę im. Chrisa Schwarza – założyciela i pierwszego dyrektora muzeum. 5 września 2019 r. o godz. 18:00 w Żydowskim Muzeum Galicja odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej. Zaprezentowano zwycięską pracę Karoliny Zielazek-Szeskiej, twórczo rozwijającą metaforę drzwi, nawiązującą do Benthamowskiego panoptikonu.

Zobacz
2019

Bożnice drewniane

Prezentowane na wystawie fotografie pochodzą z kolekcji Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i stanowią wycinek tego zbioru, związany z synagogami o ogromnej wartości historycznej, które znajdowały się na obecnym pograniczu polsko-litewsko-białoruskim.

Zobacz
2018

„Re-Generation. Życie żydowskie w Polsce”. Wystawa fotografii Chucka Fishmana

Pomiędzy wykonaniem najstarszego i najnowszego prezentowanego na tej wystawie zdjęcia upłynęły 43 lata. Czyni to projekt Fishmana jednym z najbardziej kompleksowych projektów fotograficznych poświęconych europejskim Żydom w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku.

Zobacz
2018

„Materia emocji”. Wystawa prac Sandry E. Lauterbach i Alaina G. Rogiera

Sandra E. Lauterbach i Alain G. Rogier to para amerykańskich artystów dzielących życie i potrzebę tworzenia. Pomimo, że ich sztuka powstaje w zakresie różnych dziedzin artystycznych i jest wynikiem zupełnie odmiennej metody pracy twórczej, ich artystyczne temperamenty są w pewnych swoich przejawach sobie bliskie, a w dziełach widać analogie i punkty styczne.

Zobacz