Wystawy

12.11.2008    00:00

Żydowski plakat teatralny w II Rzeczypospolitej

Zbiór unikalnych plakatów z kolekcji YIVO w Nowym Jorku. Zorganizowanie wystawy było możliwe dzięki uprzejmości Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Zobacz
2008

Polin – Tysiąc lat historii Żydów Polskich

Wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Zobacz
2008

Fay Grajower – Gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością

Wystawa Fay Grajower, potomkini trzech pokoleń krakowskich Żydów, inspirowana jest archiwalnymi fotografiami i opowieściami z przedwojennej Galicji.

Zobacz
2007

Listy do Sali: życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy

Fascynująca kolekcja niespotykanych listów, fotografii i dokumentów z okresu Holokaustu, zebranych i z narażeniem życia ocalonych przez Salę Garncarz, podczas jej pobytu w kilku nazistowskich obozach pracy w latach 1940-45.

Zobacz