Aktualności

Wszystkie artykuły
30.08.2018    12:00

Erich Lessing (1923-2018)

Z żalem informujemy, że wczoraj odszedł Erich Lessing, jeden z najwybitniejszych austriackich fotografów, kronikarz powojennej historii świata.

Niech Jego dusza zostanie wpleciona w węzeł życia wiecznego.

Lessing urodził się w 1923 roku w Wiedniu, w żydowskiej rodzinie. Narastające prześladowania Żydów w Austrii zmusiły go do opuszczenia kraju. Zdołał wyemigrować do Palestyny, gdzie pracował w kibucu i jako taksówkarz.

Po powrocie do Austrii w 1945 roku zaczął pracować jako fotoreporter dla Associated Press, został też członkiem prestiżowej agencji fotograficznej Magnum Photos. W 1956 roku dokumentował rewolucję węgierską.

Siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej, Muzeum Żydowskie w Wiedniu zaprosiło jego córkę, Hannę Lessing, sekretarz generalną Austriackiego Funduszu Narodowego, aby dokonała osobistego wyboru fotografii ojca na wystawę poświęconą Wiedniowi i powojennemu światu. Tak powstała wystawa „Lessing przedstawia Lessinga”, którą w 2016 roku mieliśmy zaszczyt prezentować w Żydowskim Muzeum Galicja.