Aktualności

Wszystkie artykuły
16.04.2018    18:00

Dyskusja: Kobiety w polityce

W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę przyznania Polkom czynnych i biernych praw wyborczych. Był to efekt wieloletniej walki działaczek organizacji kobiecych, sukces, na który pracowały kobiety z różnych środowisk, reprezentujące różne nurty polityczne. Jak dziś kobiety korzystają ze swych praw? Jakie ograniczenia, bariery spotykają na swojej drodze? Jakie jest ich miejsce we współczesnej polityce? Jaki jest ich udział w życiu publicznym? Zapraszamy na spotkanie z polityczkami, działaczkami organizacji pozarządowych i przedstawicielkami ruchów miejskich.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Prawa kobiet = Prawa człowieka”
Współorganizator: Spółdzielnia „Ogniwo”

W języku polskim.
Wstęp wolny.