Kultura

Wszystkie artykuły
2017

Drejdl i Hamantasze - żydowskie dziedzictwo kulturowe dla najmłodszych

Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną ofertę zajęć dotyczących wielokulturowości i dziedzictwa regionu w woj. małopolskim, dostępnych dla przedszkoli i klas IIII szkół podstawowych. Uzupełnia ścieżki edukacyjne związane z wiedzą o kulturze regionu, której ważną c zęścią była kultura żydowska, o czym niestety często się zapomina. W ramach zadania przygotowane zostaną i przeprowadzone warsztaty dla przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Małopolsce.

Opracowana zostanie także specjalna publikacja skierowana do dzieci dotycząca podstawowych pojęć i symboli związanych z kulturą żydowską, dostosowana wizualnie i treściowo do percepcji najmłodszych. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie.

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Edukacja kulturalna 2017” 
Termin realizacji projektu: maj– listopad 2017

Zdjęcia z wydarzenia