Wystawy

Wszystkie artykuły

Domy wieczności

W wielu miejscach w całej Polsce cmentarze żydowskie lub to, co z nich pozostało, są jedynym widocznym znakiem wielowiekowej obecności społeczności żydowskich na danym terenie. Poświęcona im wystawa zatytułowana „Domy wieczności" to przede wszystkim refleksja nad tym, czym są one dla nas dzisiaj i szukanie odpowiedzi na pytanie, czego możemy się na ich podstawie dowiedzieć. Ma ona służyć przybliżeniu tej tematyki jak najszerszemu gronu odbiorców: pomóc w zrozumieniu, jak ważnym elementem dziedzictwa kulturowego są zachowane cmentarze żydowskie i odpowiedzieć na szereg pytań związanych z cmentarzami w kontekście historii i tradycji tutejszych Żydów.

Wersja językowa: polsko-angielska