Kultura

Wszystkie artykuły
2016

Całoroczna oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na rok 2016

KWIECIEŃ 2016–GRUDZIEŃ 2018

Projekt obejmuje wsparcie całorocznej działalności Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie w latach 2016-2018. W ramach zadania mieszkańcom Krakowa zostanie zaproponowana 3-letnia oferta wydarzeń kulturalnych (łącznie ponad 170 wydarzeń) o zróżnicowanym charakterze – koncerty, warszaty, wykłady, spacery tematyczne, spotkanie z autorami, specjalne wydarzenia dla dzieci, rodzin i seniorów.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do atrakcyjnych i profesjonalnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych i stworzenie warunków do aktywnego uczetsnictwa w kulturze i rozwijania własnych pasji w tym zakresie. 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Zdjęcia z wydarzenia