Aktualności

Wszystkie artykuły
12.03.2018    10:00

Battling Prejudice - Przeciw stereotypom

Kontynuujemy dwuletni polsko-holenderski projekt "Battling Prejudice - Przeciw stereotypom". W programie finansowanym z grantu Erasmus Plus biorą udział dwie szkoły: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie i Lentiz/Dalton MAVO w Naaldwijk k. Rotterdamu oraz dwa muzea: Żydowskie Muzeum Galicja i Muzeum Dom Anny Frank.

Od 12 do 19 marca 2018 ponownie będziemy gościć w Krakowie grupę młodzieży holenderskiej, a w dniach 4-11 czerwca 2018 planowany jest wyjazd grupy polskiej do Naaldwijk.

Cele projektu to przede wszystkim przełamywanie stereotypów, szerzenie tolerancji, zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla odmienności kulturowej poprzez konkretne działania edukacyjne, na które składają się poznawanie kultury odwiedzanego kraju, historii i życia codziennego odwiedzanego miasta partnerskiego, pobyt u rodzin oraz warsztaty i inne zajęcia edukacyjne realizowane przez Muzeum Dom Anny Frank i Żydowskie Muzeum Galicja.

Ideą działań edukacyjnych obu muzeów jest poznanie negatywnych skutków uprzedzeń rasowych,
kulturowych, religijnych na przykładzie Holokaustu i odniesienie ich do czasów współczesnych.

W styczniu 2018 odbyły się w Żydowskim Muzeum Galicja warsztaty przygotowawcze dla polskich
uczestników projektu. Młodzież z "Nowodworka" pracuje teraz nad filmami o tematyce antydyskryminacyjnej, które zostaną zaprezentowane podczas wymiany. W marcu, podczas wizyty młodzieży holenderskiej, w I LO prezentowana będzie wystawa "Jestem stąd" Domu Anny Frank, a w Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się debata poświęcona prawom człowieka i granicom wolności słowa, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.